Nasze cele

Wsparcie odpowiadające najwyższym wymaganiom jakościowym do przygotowania, przetłumaczenia i zarządzania karty bezpieczeństwa dla małych i dużych firm prowadzących działalność z materiałami niebezpiecznymi (producenci, dystrybutorzy, użytkownicy).

 

Nasze działalności

Główną działalnością jest przygotowanie, tłumaczenie oraz profesjonalna korekta kart bezpieczeństwa obowiązkowo wymaganych do materiałów i wyrobów niebezpiecznych. Naturalnie, zgodnie z nowymi wyzwaniami, obsługujemy coraz więcej zadań odnośnie przepisów REACH i GHS / CLP.

 

Nasza polityka jakości

Nasza firma nie sprzedaje oprogramowania MSDS i nie wykonuje kart charakterystyki własnym klientom oprogramowaniem MSDS. Ale pomimo tego, prędkością i opłacalnością stanowimy realną alternatywę oprogramowań MSDS-owch, oczywiście bez wad/niedociągnięć charakterystycznych dla tych oprogramowań.

Dla zdobycia więcej informacji zobacz w opracowaniu o  oprogramowań tworzącym kart bezpieczeństwa.

 

Nasz profesjonalizm

Do wykonania MSDSu niezmiernie istotna jest odpowiednio szeroka wiedza o dotyczących przepisach, i monitorowanie codziennych zmian. Dobry MSDS ma wewnętrzną, jednolitą logikę, punkty są konsekwentne, klasyfikacja zagrożeniowa i przydzielone do nej zdania R i S są w każdej okoliczności poprawne i oczywiście to dotyczy tłumaczenie karty charakterystyki na dany język obcy.

 

Jak pracujemy

Więcej szczegółów o naszej metodzie przygotowania, tłumaczenia karty charakterystyki w artykule p.t. przebieg pracy.

 

Gwarancja

Gwarantujemy, że przygotowane przez nas karty charakterystyki odpowiadają dotyczącym wymaganiom formalnym i treściowym przepisów krajowych i wspólnotowych. W każdym przypadku uzasadnionym zmodyfikujemy części zakwestionowane w karcie charakterystyki.

 

Nasi eksperci służą pomocą Panu/Pani po wykonaniu MSDSu i będą wspomagać Pańską pracę swoimi radami i propozycjami w kwestiach i problemach dotyczących bezpieczeństwa chemicznego.

Przekonać się można o zadowoleniu naszych klientów na stronie referencje.